Khách hàng


Các khách hàng chính

 

- Công Ty CP Gang Thép Thái Nguyên
- Điện Lực Thái Nguyên
- Công Ty TNHH MTV Than Nam mẫu – Vinacomin
- Xi Măng Thái Nguyên
- Công Ty CP Thép Việt Ý
- Công Ty Than Núi béo
- Công Ty CP Tập Đoàn Thép Hòa Phát
- Công Ty Than Vàng Danh
- Công Ty Sản Xuất Thép Nasteel vina
- Công Ty LD Sản Xuất Thép Vinausteel
- Công Ty Sản Xuất Thép SSE
- Công Ty sản Xuất Thép VPS
- Công Ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong